donderdag 2 oktober 2008

Voorstelling over Alice Nahon op dinsdag 18 november om 10.30 uur


In 2008 is het 75 jaar geleden dat Alice Nahon overleed. De vertelwerkgroep Het Uitzicht heeft een programma samengesteld rond leven en werk van deze dichteres, die bij het grote publiek vooral bekend is van één van haar avondliedekens ‘'t Is goed in 't eigen hert te kijken’. Ook ‘de kinderen van De Soetewey’ roept bij oudere generaties vast herinneringen op. Je kan een aantal van haar gedichten integraal terugvinden op deze homepage

Wie was Alice Nahon?
Alice Nahon was in de eerste helft van de vorige eeuw razend populair. Haar gedichtenbundels gingen in tienduizenden exemplaren over de toonbank en op school werden vele gedichten van haar uit het hoofd geleerd. En menigeen kan ze ook nú nog opzeggen!
Alice Nahon had het publieke imago van een door ziekte, eenzaamheid en onvervulde verlangens getormenteerde dichteres. Pas in de jaren 1980 kwamen heel andere facetten van haar leven aan het licht: Alice Nahon had wel degelijk ook een “stormachtig” liefdesleven gekend en was zeker niet alleen maar die “devote Vlaamsche offermaagd” waarvoor velen haar altijd hadden gehouden.
Verteller Rob van der Wildt heeft rond werk en leven van Alice Nahon een boeiende voorstelling gemaakt. Uit het 150-tal gepubliceerde en ongepubliceerde gedichten heeft hij die gedichten gekozen die Alice Nahons “weemoed om het onbereikbare” tekenen. Tegelijkertijd relativeert hij de sombere toon in Nahons werk en komt hij tot de verrassende overtuiging dat als Nahon nú had geleefd, zij een succesvolle “singer-songwriter” was geweest van liedjes en chansons over de liefde.
Deze voorstelling wordt door de bibliotheek georganiseerd n.a.v. de ouderenweek. De toegang is gratis. Schrijf je in via maaseik@bibliotheek.be

Geen opmerkingen :