donderdag 4 december 2008

Nieuwigheden in onze bib vanaf januari 2009

Vanaf 1 januari 2009 veranderen er enkele bepalingen in het dienstreglement van onze bib.

  1. Het Provinciaal gebruikersreglement treedt in voege voor alle bibliotheken die op het Provinciaal netwerk http://www.bibliotheeknetlimburg.be aangesloten zijn. Dit betekent dat de aangesloten bibliotheken alle materialen (dus ook cd’s en dvd’s) volledig gratis zullen uitlenen. Maaseik doet dit al sinds 2005. Voor onze bib veranderen wel de boetebedragen bij het laattijdig inleveren van materialen. Momenteel betaal je 0,05 euro per dag bij het laattijdig terugbrengen van gedrukte materialen en 0,25 euro per dag bij het laattijdig terugbrengen van audiovisuele materialen zoals cd’s, dvd’s en cd-roms. Vanaf januari 2009 wordt voor alle materialen 0,10 euro per dag geteld bij laattijdig inleveren.
  2. We starten met het gebruik van de elektronische identiteitskaart ter vervanging van de huidige lidkaart. Deze omschakeling zal geleidelijk gebeuren.
  3. Het internetreglement wijzigt ook. Vanaf 1 januari kan iedere ingeschreven bibgebruiker 20 uren per maand gratis internetten in onze bib. De beperking van 1 uur per dag blijft wel behouden.

Geen opmerkingen :