woensdag 22 april 2009

Nieuwe boeken voor de basisscholen van Dorne en Voorshoven

Vandaag ontvingen de basisscholen van Dorne en Voorshoven een aantal spiksplinternieuwe boeken voor hun schoolbibliotheek. Nadat de uitleenposten van Dorne en Voorshoven in mei 2004 definitief de deuren sloten, besliste het Stadsbestuur immers dat de plaatselijke basisscholen hiervan geen hinder mochten ondervinden. Bij de sluiting ontvingen zij daarom een groot deel van de jeugdcollecties van de gesloten bibliotheken. Jeugdboeken verouderen echter snel. Om de collecties up to date te houden, voorziet de bib van Maaseik om de twee jaar een speciaal budget om nieuwe collecties aan te kopen voor deze scholen. Begin 2009 werden voor elke school een 100-tal nieuwe boeken aangeschaft en uitleenklaar gemaakt door het bibpersoneel. Vanmorgen mocht schepen Mia Reeskens deze mooie boeken overhandigen, samen met Sabine en Christiane, de twee medewerkers die instaan voor de goede werking van onze jeugdafdelingen. De directies, leerkrachten en vooral de kinderen reageerden zeer enthousiast op de nieuwe collecties.
Op onderstaande foto's zie je alle leerlingen van de lagere school van Dorne en de leerlingen van het vierde leerjaar van de basisschool van Voorshoven

Geen opmerkingen :