zaterdag 26 september 2009

De week van de verboden boeken

Pogingen om de publicatie van bepaalde boeken te verbieden, zijn van alle tijden. De opgegeven reden is meestal dat het boek geweld, seks, racisme of homoseksualiteit zou bevorderen. Gelukkig lukt het in de meeste gevallen niet om een boek verboden te krijgen. Tijdens de Banned Books Week van 26 september tot 3 oktober krijgen de felst bestreden boeken extra aandacht. De Banned Books Week is bedoeld om te laten zien hoe belangrijk de vrije toegankelijkheid van informatie is en hoe schadelijk censuur kan zijn. Ook al beschrijft een boek onpopulaire of oncorrecte ideeёn, dan nog moet het gepubliceerd kunnen worden. Tijdens de Banned Books Week brengen boekwinkels aangevochten boeken extra onder de aandacht en worden allerlei evenementen rond het thema georganiseerd.

In 2008 werd de publicatie van de volgende boeken het felst bestreden:
'De Noorderlicht-trilogie' van Philip Pullman: deze fantasy trilogie volgt het opgroeien van twee kinderen die allerlei avonturen beleven in een serie parallelle universums. Bepaalde religieuze groeperingen vinden dat georganiseerde religie hier te negatief wordt afgeschilderd. Ook storen ze zich aan het veel voorkomende geweld.
'Gossip Girl (reeks)' van Cecily von Ziegesar: het verhaal speelt zich af op een privéschool voor meisjes in New York en volgt het reilen en zeilen van een groepje bevoorrechte leerlingen. Critici vinden dat het boek veel te veel om seks draait en een verkeerd beeld geeft van seksualiteit.
'De vliegeraar' van Khaled Hosseini: deze bestseller van de Afghaans/Amerikaanse schrijver verhaalt over de vriendschap tussen twee Afghaanse jongens uit verschillende sociale klassen. Hassan blijft als zoon van de knecht zijn welgestelde vriend Ali onvoorwaardelijk trouw, maar Ali verraadt deze vriendschap en laat zelfs toe dat Hassan verkracht wordt. De controverse draait vooral om het taalgebruik en de seksuele gebeurtenissen.

In het verleden werd gepoogd de publicatie van onder meer volgende boeken te verhinderen:

'Ik Jan Cremer' van Jan Cremer
'American psycho' van Bret Easton Ellis
'Lolita' van Vladimir Nabokov
'De duivelsverzen' van Salman Rushdie
'Van muizen en mensen' van John Steinbeck
'Gordon' van Edith Templeton
'Slachthuis vijf' van Kurt Vonnegut

(met dank aan collega Maarten van bib Peer)

Geen opmerkingen :