zaterdag 19 december 2009

Heropening vernieuwde bib met zelfbediening een succes!

Na vijf sluitingsdagen, stond onze personeelsploeg vanmorgen klaar om de bezoekers welkom te heten in een vernieuwde bib! De grootste verandering is natuurlijk de overschakeling op zelfbedieningsbalies, waar de lener zelf de gewenste materialen kan ontlenen en terug inleveren. Iedere bezoeker werd vandaag persoonlijk opgevangen en begeleid bij deze nieuwe werkwijze. Meteen was het ook nodig om iedereen wegwijs te maken in de vernieuwde bib. Een aantal materialen kregen immers een nieuwe plaats in het gebouw.

Beneden bevindt zich de vroegere volwassenenafdeling, waar je vanaf nu terecht kan voor het ontlenen en inleveren van alle materialen via 4 zelfbedieningsbalies. Alle betalingen gebeuren er met behulp van een betaalautomaat, die werkt met munten, briefjes en bancontact. Vlakbij deze apparaten tref je een klantenservicebalie aan, waar altijd personeel ter beschikking staat om praktische vragen/problemen te behandelen, nieuwe leners in te schrijven en wegwijs te maken en te assisteren bij het gebruik van de on-line catalogus. Ook het beheer van de internetcomputers gebeurt vanaf deze balie en je kan er terecht voor reservaties en interbibliothecaire aanvragen. In de vroegere volwassenenafdeling staan de volgende collecties opgesteld: alle fictieboeken, luisterboeken en informatieve materialen voor volwassenen, adolescentenboeken, speelfilms en televisieseries op DVD, stripverhalen en graphic novels. Verder kan je er gebruik maken van 5 internetcomputers en 3 computers waarmee je de catalogus kan raadplegen en materialen kan verlengen die je nog thuis hebt.

Ook de jeugdafdeling is nog altijd beneden. Daar staan alle materialen voor kinderen tot 12 jaar bij elkaar, met uitzondering van de stripverhalen. Nieuw is de mooi ingerichte peuterhoek aan de ingang.

De eerste verdieping werd volledig vernieuwd. De vroegere vergaderzaal hebben we omgeturnd tot een muziekafdeling. Hier vind je niet alleen onze uitgebreide cd-collectie, maar ook Dvd’s en een aantal boeken. De vroegere AVM-afdeling doet nu dienst als leeszaal, maar we zouden het ook een belevingsruimte kunnen noemen. Bezoekers kunnen hier namelijk in alle rust dagelijks één of meer van onze zeven kranten lezen, tijdschriften raadplegen of muziek beluisteren. Nieuw is dat men daarbij ook kan genieten van een kopje koffie of thee.

De heropening is vlot verlopen. De commentaren op de nieuwe indeling waren overwegend positief (overzichtelijker en 'ruimtelijker') en technisch liep het allemaal probleemloos (op enkele kleine schoonheidsfoutjes na). De bezoekers (en het personeel) zijn ook blij (en opgelucht) dat de zelfbedieningsbalies zo gemakkelijk te hanteren zijn. Een plezant detail: de ingeleverde boeken worden door de lener ‘achterstevoren’ op een boekenkast geplaatst. De achterzijde van die kast doet dienst als ‘Net terug-kast’ of snuffelkast. Deze boeken kunnen namelijk onmiddellijk opnieuw uitgekozen worden door andere leners!

Ook de volgende weken zullen we ons personeel blijven inschakelen om elke bezoeker persoonlijk te begeleiden. Doordat de klassieke uitleenactiviteiten wegvallen, krijgt het personeel meer tijd om bezoekers die dat wensen van dienst te zijn. Informatiebemiddeling op maat krijgt vorm, net als acties voor doelgroepen en last but not least, uitbreiding van de openingsuren wordt mogelijk, zonder dat daarvoor extra personeel nodig is! Om te beginnen heeft de jeugdafdeling vanaf nu geen afwijkende openingsuren meer. Voor die afdeling geldt dus nu al een uitbreiding met 14 extra openingsuren.
Een fotoverslag van de opening (plus alle voorbereidingen) vind je hier.

(Deze bibliotheekvernieuwing vindt plaats met ondersteuning van het Provinciebestuur Limburg en van het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken)


Geen opmerkingen :