woensdag 16 december 2009

Zelfbediening in de bib van Maaseik vanaf zaterdag 19 december!

Van 2009 RFID technologie in de bib

De bib van Maaseik is op dit moment gesloten wegens herinrichtingswerken. Dit heeft allemaal te maken met de overschakeling op zelfbedieningsbalies, waarvoor gebruik gemaakt wordt van RFID-technologie. De voorbereidingen zijn ondertussen achter de rug. Wat gebeurt er allemaal tijdens de 5 sluitingsdagen?

- Levering en installatie van de 4 zelfbedieningsbalies
- Levering en installatie van een betaalautomaat
- Koppeling van de zelfbedieningsbalies en betaalautomaat aan het Provinciaal systeem
- Aanpassen netwerkbekabelingen
- Testen en instructies aan het personeel
- Afbraak van de 3 oude uitleenbalies + heraanleg vloer
- Herinrichting bibliotheek: nieuwe ingang volwassenenafdeling, vernieuwde leeszaal, vernieuwde muziekafdeling, integratie van Dvd-collecties in volwassenenafdeling, nieuwe rekindelingen, inrichting klantenservicebalie + 2 nieuwe infopunten,…

Kortom: teveel werkzaamheden om even tussendoor te doen! De leners die drie weken geleden materialen ontleend of verlengd hebben, kregen allemaal een uitleentermijn van 35 dagen i.p.v. 21 dagen. Voor alle leners geldt tijdens de sluitingsdagen een ‘boetestop’. Dit betekent dat de sluitingsdagen niet meegeteld worden in de boeteberekening. Het bibfiliaal van Neeroeteren blijft open tijdens de normale openingsuren. Je kan er terecht met dringende vragen m.b.t. de collectie van Maaseik. Het blijft natuurlijk ook gewoon mogelijk om materialen via de online catalogus te verlengen of te reserveren. Via dit fotoalbum kan je onze werkzaamheden volgen.

Vanaf zaterdag 19 december kan je terecht in de vernieuwde bib van Maaseik tijdens de normale openingsuren, dus vanaf 10.00 uur.

Uitlenen en inleveren van materialen doe je vanaf dan volledig zelfstandig via één van de vier nieuwe zelfbedieningsbalies. Moet je een boete of contributie betalen? Dan doe je dat gewoon via de betaalautomaat. Je kan betalen met munten, briefjes of bancontact. De bediening van de zelfbedieningsbalies is eenvoudig. Een andere hierbij horende nieuwigheid is de ‘net terug’-kast. Alle materialen die daar staan, kan je meteen weer ontlenen. In de buurt van de zelfbedieningsbalies bevindt zich een nieuwe klantenservicebalie, waar je personeel aantreft om je te helpen met vragen over lidmaatschap en uitleningen, het aanvragen en afhalen van reservaties of interbibliothecaire aanvragen, inhoudelijke vragen over collecties, aanmeldingen voor internetgebruik,… Er zijn ook twee nieuwe infopunten voorzien in de jeugdafdeling en in de vernieuwde leeszaal. Tref je één van onze medewerkers aan tussen de rekken? Spreek hem/haar gerust aan met je vragen. Dankzij dit nieuwe systeem hebben onze personeelsleden namelijk meer tijd ter beschikking om de bezoekers een nog betere service te geven! Heb je nog vragen of ben je gewoon nieuwsgierig? Wij houden ons vanaf zaterdag paraat om je te assisteren en wegwijs te helpen!
(Deze bibliotheekvernieuwing vindt plaats met ondersteuning van het Provinciebestuur Limburg en van het Provinciaal Steunpunt voor Limburgse Bibliotheken)


Geen opmerkingen :