vrijdag 12 februari 2010

De bib in cijfers!

Cijfers zeggen natuurlijk lang niet alles over de werking van onze bib, maar hierbij presenteren we je toch graag enkele statistische gegevens over het werkjaar 2009. We maken daarbij de vergelijking met het werkjaar 2008.
Hoeveel actieve leners bezochten de bib? Met actieve leners bedoelen we iedere bezoeker die in 2009 minstens één item ontleende. We stellen een lichte daling vast. Verklaringen hiervoor zijn o.a. de invoering van gemeenschappelijke klaskaarten en de wijziging van het dienstreglement. Omdat onze leners sinds begin 2009 maar liefst 20 materialen tegelijk mogen uitlenen, maken leden van hetzelfde gezin gemakkelijker gebruik van een gemeenschappelijke lidkaart.
Hoeveel materialen werden er uitgeleend? We stellen een lichte stijging vast van het aantal uitleningen. Dit is vooral dankzij het grote succes van de dvd-collectie.
Uit hoeveel items bestaat onze collectie? De boekencollecties werden in 2009 een beetje kleiner. Nadat de uitleenpost van Opoeteren in juni 2009 de deuren sloot, werden de daar aanwezige collecties allemaal afgevoerd.


Geen opmerkingen :