donderdag 18 november 2010

Erfgoedzuilen in de bib van Maaseik

Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Het is een verzamelbegrip. Het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten, maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen, foto’s, ...

Erfgoed omvat ook minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, ... Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, te documenteren en te laten zien, bepalen mensen zelf. Als een hele groep mensen dit doet, spreken we van cultureel erfgoed.

Erfgoed kan een nieuw leven leiden als mensen het een plaats geven in hun eigen wereld. We staan er niet bij stil, maar ook vandaag maken we heel wat toekomstig erfgoed aan. Erfgoed evolueert voortdurend.

Vanaf vandaag tref je in de bib van Maaseik vier erfgoedzuilen aan. Deze zuilen kaderen in het Erfgoedconvenant tussen de gemeenten Bree, Kinrooi, Opglabbeek en Maaseik.

Wat is de bedoeling?
Iedere zuil staat voor een'soort' cultureel erfgoed: één voor dingen, één voor plekjes, één voor verhalen/ tradities en één voor mensen. Iedere zuil heeft op zijn beurt vier kanten. Iedere kant staat voor één van de vier gemeenten.

Het is de bedoeling dat jij als bezoeker zelf opmerkingen aanbrengt op deze zuilen.

Misschien ben je verzamelaar of weet je veel over bepaalde specifieke aspecten van erfgoed? Dit kan gaan van objecten tot straten en pleinen, van legendes tot feesten, van dialecten tot carnavalsliedjes, van historische figuren tot de oorlog. De Bokkenrijders, de Gebroeders Van Eyck, oude smokkelroutes, eetcultuur, heksen en tovenaars,... het zijn allemaal mogelijke thema’s waarover jij misschien iets boeiends te vertellen hebt!

Wij stellen het zeer op prijs dat jij als bibliotheekbezoeker de vier zuilen aanvult met je persoonlijke ideeën. Alleen op die manier slagen we er hopelijk in het rijke, gevarieerde erfgoed van onze gemeente in kaart te brengen. De vier zuilen blijven een 10-tal dagen staan in de bib en zullen ook op andere plaatsen in Maaseik geplaatst worden. Voor meer info over het cultureel erfgoed van Maaseik en over het Erfgoedconvenant kan je terecht bij Peter Keil.

Geen opmerkingen :