dinsdag 1 maart 2011

De bib in cijfers!

Net als vorig jaar presenteren we je hierbij enkele cijfers over het werkjaar 2010. We maken daarbij de vergelijking met 2009.

De collectie is lichtjes toegenomen. In het magazijn werd wel flink gesnoeid (-63 %). Vanaf nu bewaren we er enkel lokale erfgoedgerelateerde collecties.

We zijn heel blij dat het aantal bezoekers (+ 9%) en uitleningen (+ 7%) flink gestegen is t.o.v. 2009. Heeft deze stijging iets te maken met de uitbreiding van de openingsuren? Spelen de zelfbedieningsbalies en de vereenvoudiging van het dienstreglement een rol? Het blijft koffiedik kijken. Wel is het duidelijk dat de stijging van de uitleningen zich vooral manifesteert bij de dvd’s (+ 18%) en de boeken (+8%). Cd’s liggen niet meer zo goed in de markt (-15%) en dat zal er de volgende jaren waarschijnlijk niet op verbeteren! Vermeldenswaard is dat voor het eerst sinds lang ook de uitleningen in het filiaal Neeroeteren lichtjes stijgen (6 %, namelijk van 27.870 in 2009 naar 29.697 in 2010)

De keerzijde van de medaille is dat het aantal actieve leners daalt met 7%. Met actieve leners bedoelen we iedere bezoeker die in 2010 minstens één item ontleende. We stellen vast dat de vereenvoudiging van het dienstreglement als (ongewenst) neveneffect heeft dat gezinsleden vaker dan vroeger gebruik maken van elkaars lidkaart. Een tijdelijk euvel, vermits de elektronische identiteitskaart de klassieke lidkaart binnen afzienbare tijd volledig zal vervangen. Omdat we vooral bij de -15-jarigen een opvallende daling vaststellen (-22%), vermoeden we dat het succes van de gemeenschappelijke klaskaarten er ook voor een stuk tussenzit. Het aantal actieve leners woonachtig buiten de fusie Maaseik groeit significant (+ 25%), een logisch gevolg van onze stevige verankering in Bibliotheeknet Limburg.

Geen opmerkingen :