donderdag 17 maart 2011

Gelezen: ‘zomerhuis met zwembad’ van Herman Koch


'Er komt een vlek in je broek. Je favoriete broek.  Je wast de broek tien keer achter elkaar op negentig graden. Je boent en schrobt en wrijft. Je zet zwaar geschut in. Bleekmiddelen. Schuursponsjes. Maar de vlek gaat niet weg. Als je te lang boent en wrijft komt er hooguit iets anders voor in de plaats. Een plek waar de stof dunner en bleker is. Die bleke plek is de herinnering. De herinnering aan de vlek. Je kunt nu twee dingen doen. Je kunt de broek weggooien, of je kunt de rest van je leven blijven rondlopen met de herinnering aan de vlek. Maar de bleke plek herinnert je niet alleen aan de vlek. Hij herinnert je ook aan de tijd waarin de broek nog schoon was.
Wanneer je maar ver genoeg terugspoelt, komt uiteindelijk de schone broek weer in beeld. Je weet inmiddels dat hij niet schoon zal blijven. Ik weet dat ik de rest van mijn leven zal blijven terugspoelen.'

Vorige maand stond zijn bestseller het diner nog op het menu van onze leesclub. Ondertussen staat hij bovenaan in allerlei top 10 lijstjes met  zijn  nieuwste roman zomerhuis met zwembad. We hebben het over de Nederlandse auteur Herman Koch

‘Ik ben huisarts’

Met dit simpel zinnetje komt verteller Marc Schlosser onmiddellijk to the point. Hij wordt beschuldigd van een medische fout met fatale gevolgen voor zijn patiënt Ralph Meier, een beroemd acteur.  We zijn vertrokken voor een terugblik op hoe het zover gekomen is. Gaat het wel echt om een medische fout of is hier opzet in het spel? Over de inhoud van het verhaal en de plot geef ik liever niet teveel prijs, maar ik wil wel graag kwijt dat Koch een heel onderhoudend en spannend boek  afgeleverd heeft.  Belangrijk voor de spanningsboog is dat we op de eerste bladzijden al een fragmentarische samenvatting van de gebeurtenissen krijgen. De nieuwsgierigheid is meteen gewekt, want we weten al iets over het ‘wat’, maar nog helemaal niet over het ‘hoe’ en zeker niet over het ‘waarom’. En die ware toedracht wordt pas op de allerlaatste bladzijden duidelijk, wanneer de puzzelstukjes mooi in elkaar schuiven. Het grootste deel van de actie ontrolt zich tijdens een vakantie van het gezin Schlosser aan het ‘zomerhuis met zwembad’ van Ralph Meier.
 
In het eerste deel krijgen we vooral een inkijk op de huisartsenpraktijk van Marc Schlosser. Zijn patiëntenbestand bestaat hoofdzakelijk uit artistieke figuren: kunstenaars,  filmregisseurs, schrijvers, balletdansers, enz. Dit levert hilarische taferelen op, die ook verder in het verhaal sporadisch terugkomen. Terwijl  in 'het diner'  het burgerlijk establishment het moest ontgelden, zet Herman Koch in 'zomerhuis met zwembad' het arty-farty wereldje van (would-be) kunstenaars flink in zijn hemd.

Net als in het diner staat de vraag ‘Hoever ben je als ouder bereid te gaan om je kinderen te beschermen?’ centraal. En ook deze keer gebruikt de auteur zijn roman als vehikel voor het ventileren van allerlei ‘gevaarlijke’ ideeën. Terwijl die in  'het diner' vooral gingen over misdaad, de doodstraf, daklozen, het onderwijssysteem of de Jodenvervolging legt hij in dit nieuwe boek de vinger op de wonde van de Nederlandse gezondheidszorg en stelt hij oplossingen voor over hoe de samenleving het best kan omgaan met pedofilie. 

Vrees je nu dat het hier gaat om het zoveelste stereotiepe verhaal over kindermisbruik?  Beslist niet! Ik kan je wel verklappen dat je net als in 'het diner’ ook in dit verhaal de verteller niet blindelings mag vertrouwen en dat opnieuw geen enkel personage vrijuit gaat.

'Zomerhuis met zwembad': een sterke zedenschets, verstopt in een spannende thriller. Nog beter dan 'het diner'

Bekijk een interview met Herman Koch
Herman Koch in Paagman from Taco Zwaanswijk on Vimeo.

Geen opmerkingen :