woensdag 29 juni 2011

De eerste klas op bezoek in de bib

De eerste leerjaren van de lagere school Kruisheren – Ursulinen te Maaseik, zijn op donderdag 23 juni en dinsdag 28 juni op bezoek geweest in onze bibliotheek! Opdat de kinderen zelfstandig hun weg zouden vinden in onze bib, kregen ze een rondleiding doorheen het hele gebouw. Dit werd op een speelse wijze gedaan. De uitleg werd afgewisseld met een spelletje en het voorlezen van een verhaal.Eerst en vooral maakten de klassen kennis met onze jeugdafdeling die voorzien is van materialen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We beschikken over peuterboekjes, voorleesverhalen, niveauleesboekjes, informatieve boeken, verhalende leesboeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s en nog veel meer. De bibliotheekmedewerkster heeft de kinderen ook getoond op welke manier ze een materiaal kunnen opzoeken in onze catalogus. Daarna was het hun beurt om het zelf een keer te proberen! En ja hoor, met succes!

Vervolgens gingen we een kijkje nemen op de volwassenenafdeling waar we even halt hielden bij de strips en de materialen voor de ‘grote mensen’. Wat de kinderen vooral boeide waren onze zelfscanbalies. De meeste leerlingen waren nog niet vertrouwd met deze uitleenmethode. Daarom mocht één leerling tonen hoe je een boekje moet uitlenen en iemand anders mocht het terug inleveren. Wat een belevenis voor onze jonge bezoekers!

Onze bovenafdeling was voor veel kinderen nog onbekend terrein. Daarom heeft de bibliotheekmedewerkster de kindjes ook daar nog even rondgeleid. En wat vinden we op die verdieping terug??? Een mooi verzorgde muziekafdeling met een uitgebreide collectie en de leeszaal. Deze zaal kenden de kinderen wel al van bepaalde jeugdactiviteiten die er in het verleden werden gehouden (knutselen, poppentheater, sinterklaasbezoek…). Maar normaal wordt die ruimte voorzien voor de lezers die er op hun gemak en in stilte een tijdschrift of een krant willen lezen. Dat hadden ook onze eerstejaars goed begrepen want hun mondjes waren allemaal… dicht!

En tenslotte kregen de klasjes nog een demonstratie van onze boekbinder. Het kan namelijk al eens gebeuren dat er een boekje versleten is of per ongeluk kapot gaat. En wat gebeurt er dan? Wel, de leerlingen hebben met grote ogen mogen toekijken hoe boekbinder Louis de boekjes plakte, plastificeerde en onder de grote snijmachine plaatste.

Als afsluiter kreeg de juf voor alle kinderen nog een mooie tekening mee om in te kleuren, en hopelijk zien we deze jonge bezoekers snel terug in onze bib! We wensen hen alvast een fijne zomervakantie!


Geen opmerkingen :