vrijdag 14 oktober 2011

Een verrassende avond met René Broens en zijn ‘Reynaert de vos’

Naar aanleiding van de zevenhonderd vijftigste verjaardag van het Middelnederlandse dierenepos ‘Van den vos Reynaerde’ verscheen in juni 2010 een gloednieuwe vertaling door Drs. René Broens. De nieuwe versie kreeg de vorm van een opmerkelijke graphic novel, prachtig in beeld gebracht door striptekenaar Marc Legendre. Hierover schreven we al eerder op deze blog.

Vorige week zette onze leesclub haar tanden in deze klassieker. Niet alleen de nieuwe auteursvisie op Reynaert als archetypische schurk, maar ook de vele kunstwerken die overal in de striproman verwerkt zitten, spraken tijdens de bespreking flink tot de verbeelding.

Op woensdag 12 oktober was auteur René Broens te gast in onze bibliotheek. Voor de organisatie van deze lezing werkten we samen met Davidsfonds Maaseik. René Broens is geboren in Maaseik en stond meer dan dertig jaar voor de klas. Hij werkt al zes jaar aan een doctoraatsproefschrift over Reynaert en schuwt daarbij geen taboes. Tijdens zijn onderzoek kwam René Broens tot een gedurfde nieuwe interpretatie van het werk en vooral de Reynaertfiguur. Reynaert is volgens de nieuwe visie misschien niet de schalkse deugniet waarvoor hij meestal gehouden wordt, de auteur speelt het wel klaar om Reynaert en zijn tijd op een heel geanimeerde, speelse manier tot leven te roepen. De aanwezigen genoten van een meer dan geslaagde avond! Met dank aan Wim Corstjens (Davidsfonds Maaseik) voor de mooie foto's.

Geen opmerkingen :