dinsdag 20 maart 2012

De bib in cijfers!

Net als vorig jaar presenteren we je hierbij enkele statistieken over de werking van onze bib. Het gaat om de cijfers over het werkjaar 2011. We maken daarbij de vergelijking met 2010.

De collectie neemt toe met 5 %, daarmee wordt het ritme van vorig jaar aangehouden.

In 2010 zagen we een flinke toename van het aantal bezoekers (+ 9 %) en uitleningen (+ 7 %). We zijn blij dat deze trend zich verder zet. Het aantal bezoekers en uitleningen gaat nog een procentje omhoog. De dvd’s blijven het goed doen, maar de grote ‘boom’ is voorbij want na de spectaculaire stijgingen van de voorbije jaren (vorig jaar nog + 18 %) noteren we in 2011 een kleine daling (- 4 %). Goed nieuws is alvast dat de dalende trend bij de cd’s zich voorlopig niet verder zet. We stellen zelfs terug een kleine stijging (+ 4 %) vast. Vermeldenswaard is dat ook de uitleningen in het filiaal Neeroeteren lichtjes blijven stijgen (+ 2 %), namelijk van 29.697 in 2010 naar 30.226 in 2011.

De keerzijde van de medaille is dat het aantal actieve leners afneemt met 5 %. Met actieve leners bedoelen we iedere bezoeker die in 2011 minstens één item ontleende. Gelukkig doet deze daling zich niet voor bij de – 15 jarigen (+ 4 %), omdat wij bij deze groep in 2010 al met een opmerkelijke terugval (-22%) geconfronteerd werden. Daar zal de invoering van gemeenschappelijke klaskaarten wellicht een niet te onderschatten rol in gespeeld hebben.

Geen opmerkingen :