woensdag 13 juni 2012

'Ik haat lezen!'

 
Dyslexie? Ga voor een luisterboek! 


Ongeveer 5% van alle schoolgaande jeugd heeft dyslexie. Dit wil zeggen dat in een klas van twintig kinderen gemiddeld één kind met een leesstoornis zit. In veel gevallen is het probleem zo ernstig dat het hele leerproces afgeremd wordt. Het is een vicieuze cirkel: een kind dat niet goed kan lezen en schrijven, loopt een achterstand op en kan niet mee met de rest van de klas.

Dyslexie is niet te genezen. We moeten deze kinderen dus bijstaan met de hulpmiddelen die voorhanden zijn en die ze in hun latere leven en carrière vanzelf zullen gebruiken. Luisterboeken zijn daar een perfect voorbeeld van. Door kinderen van jongs af te stimuleren hier gebruik van te maken, kunnen zij een al te grote achterstand vermijden. Daarom voeren we in de bib campagne om Daisyboeken (speciale luisterboeken op maat van de doelgroep) meer bekend te maken bij kinderen en jongeren met dyslexie, hun ouders, leerkrachten en andere begeleiders, zoals logopedisten.

We willen kinderen en jongeren aanzetten om te lezen. En waarom niet met hun oren? Zodat lezen voor hen toch wat eenvoudiger wordt. Samen met de Luisterpuntbibliotheek en Eureka ADIbib hopen we de krasse uitroep 'ik haat lezen!' om te kunnen buigen tot 'mag ik nog een boek?'.

Voor alle info over luisterboeken en boeken voor kinderen met dyslexie kan je steeds terecht in de bib. Daar vind je binnenkort een aantrekkelijke collectie daisyboeken voor kinderen en jongeren.

Meer info over de actie "ik haat lezen" tref je aan op de website: www.ikhaatlezen.be. Samen willen we iedereen met dyslexie een hart onder de riem steken en aantonen dat lezen altijd kan, voor iederéén. 

Geen opmerkingen :