vrijdag 14 september 2012

Wie wordt de Bibste 'Bib' van het land?


Op zondag 14 oktober trekken we met z’n allen naar de stembus om ons uit te spreken over het toekomstige lokale beleid. Als instrument van dat lokale beleid volgt de bib deze verkiezingen uiteraard op de voet.

Meer zelfs, we laten van 20 tot 28 oktober 2012 tijdens de Bibliotheekweek burgers dromen over de toekomst van de bib. Die dromen zijn meteen een geschenk voor de pas verkozen beleidsploeg. Jouw ideeën en suggesties, daar zal het nieuwe bestuur mee aan de slag kunnen gaan voor de komende zes jaar!

Van getuigenissen naar dromen 

In 2011 verzamelden alle Vlaamse bibliotheken met de campagne 'Dankzij de bib ...' heel wat getuigenissen van bibliotheekgebruikers over wat men apprecieert aan de bib, waar men de bib dankbaar voor is. Dat vormde een mooie staalkaart van de huidige werking van de bib en hoe mensen die ervaren.

Met de Bibliotheekweek 2012 slaan we nu de brug naar de toekomst. De hartverwarmende verhalen van vorig jaar bejubelden de bib van vandaag, maar hoe vindt de gebruiker dat de bib mag evolueren de komende jaren? Bibliotheekweek 2012 wordt een dromencampagne. De dromen van burgers en gebruikers voeden het gemeentelijk bibliotheekbeleid dat na de verkiezingen geschreven en gemaakt wordt voor de komende 6 jaar.

Dromen vangen 

Wat verwacht jij van de bib? Wat moet er blijven? Wat mag er veranderen? Wat is jouw droombib? Geef je ideeën, wensen en dromen prijs op de online ideeënbox www.bibstevanhetland.be en misschien win je wel een espressomachine voor jouw bib.

Je kan je verzuchtingen ook op ons prikbord achterlaten tijdens je volgende bibliotheekbezoek! Wij verzamelen alle ingestuurde dromen en bezorgen ze aan de nieuwe beleidsploeg!

Breng zeker op zaterdag 20 oktober een bezoek aan onze bib!

Naar goede traditie zetten we de bibliotheekweek in met een verwendag. Laat je net als de vorige jaren verrassen door een aantal fijne versnaperingen! We organiseren nog enkele activiteiten tijdens de bibliotheekweek. Daarover verneem je heel binnenkort alle details op deze blog.

www.bibstevanhetland.be

Geen opmerkingen :