vrijdag 14 december 2012

'De bibste van het land': vele dromen leiden tot de bib van de toekomst …


Tussen 18 september en 14 november organiseerden de Vlaamse bibliotheken een dromencampagne, ondersteund door Locus. Bibliotheekbezoekers lieten hun dromen over de ideale bib van de toekomst achter op ons prikbord of lanceerden een wens op www.bibstevanhetland.be. Op deze website konden ze ook de verzuchtingen van andere deelnemers uit heel Vlaanderen (3.365 unieke dromen) evalueren. De beste ideeën komen op die manier vanzelf bovendrijven.

Wat verwachten de gebruikers van hun bib? Wat moet er blijven? Wat mag er veranderen? Hoe ziet hun droombib eruit?

Waar het personeel altijd vriendelijk is
Waar klassieke en nieuwe media een grote rol spelen
Waar het vooral gezellig & huiselijk vertoeven is 

Collecties 
De kwaliteit, actualiteit en omvang van de collecties blijft een belangrijk gegeven. De grootste aandacht gaat daarbij naar de fysieke collectie. Boeken spannen nog steeds de kroon, maar ook films, muziek, games, … staan op het verlanglijstje van de bibliotheekbezoekers. Daarnaast gaan steeds meer stemmen op om ook de digitale collectie uit te bouwen en verder uit te breiden. Vooral de roep om digitale boeken (e-books) te kunnen uitlenen klinkt steeds luider.

Inrichting en presentatie
De inkleding van de collectie laat de bibliotheekgebruikers niet onverschillig. De bezoeker wil ondergedompeld worden in een ruimte die uitnodigt en een thuisgevoel opwekt. Sfeervolle leesruimtes met zetels en leeslampen, een lees- en/of praatcafé… kunnen bijdragen tot een verhoging van de bibliotheekbeleving. Volgens veel mensen kan de beleving ook bevorderd worden met een hapje en een drankje. Naast ‘lezen’ is ‘gezelligheid het woord dat het vaakst terugkomt in de diverse dromen.

Ontmoeting
Veel gebruikers geven aan dat ze de bibliotheek beschouwen als een ontmoetingsplek. Ze willen mensen ontmoeten, ervaringen uitwisselen met andere bezoekers, deelnemen aan activiteiten en evenementen, talenten ontdekken en nieuwe dingen leren.

Personeel 
De bezoekers gaan ervan uit dat de bibliotheekmedewerkers hun vragen correct beantwoorden. Ze verwachten niet alleen informatie maar ook tips en advies op maat. Twee kernwoorden duiken steeds op: vriendelijk en behulpzaam. Dat bepaalde processen verder gedigitaliseerd worden zien ze als een positieve evolutie, zodat bibliotheekmedewerkers meer als coach, begeleider en adviseur kunnen fungeren.

Dienstverlening en organisatie
De bezoekers willen een goed georganiseerde fysieke en digitale collectie met een catalogus waarin ze alle informatie vlot terugvinden. Ook wensen ze flexibelere openingsuren, een 24/24 uur inleverbus, bib aan huis of een mobiele bib, verlengen per SMS en uitleensystemen met zo weinig mogelijk beperkingen (gratis, onbeperkte aantallen,…).

De volgende 3 dromen voor de bib van Maaseik haalden de hoogste score op www.bibstevanhetland.be:

‘Het gezellige huiskamergevoel moet zeker blijven, want veel nieuwe gebouwen vind ik veel te clean en kaal, doen meer denken aan musea voor moderne kunst!’ 

‘Een gezellige plek waar ik mensen kan ontmoeten en over boeken kan praten, de krant kan lezen bij een kopje koffie en verrast wordt door fijne collecties en vriendelijk, behulpzaam personeel! Meer moet dat niet zijn!’ 

 ‘Nog boordevol papieren boeken (die je dan wel met je telefoon kan opzoeken in het rek)’

Op onze prikborden in Maaseik en Neeroeteren belandden vooral veel kleine, praktische tips. De vraag naar meer parkeergelegenheid springt er bovenuit in Maaseik, naast wensen om specifieke titels aan te schaffen of bepaalde genres meer aandacht te geven (vb. Engelstalige boeken en bestsellers). Ook hier vormen leesplezier en gezelligheid de rode draad.

De bezoekers van het filiaal in Neeroeteren wensen niet alleen een uitbreiding van de openingsuren, ze dromen ook van een leeszaal en een uitbreiding van de collectie met muziek en dvd’s, zoals in Maaseik.

We verzamelden in totaal 71 unieke dromen voor onze bib en gaan die, zoals beloofd, aan de nieuwe beleidsploeg bezorgen. Deze dromen zullen het gemeentelijk bibliotheekbeleid voor de volgende 6 jaar voeden en mee vormgeven.

Het bibteam wil hierbij iedereen van harte bedanken die de moeite genomen heeft een droom/wens/idee te formuleren voor de bib van de toekomst!

Geen opmerkingen :