maandag 25 maart 2013

Eerste boekbaby’s gesignaleerd in Maaseik!

 
Boekbaby's brengt jonge ouders en hun kleine kinderen op een plezante manier in contact met boeken. Het is een project van Stichting Lezen en de openbare bibliotheken. In Limburg steunt het provinciebestuur het project financieel in het kader van 'Taal is van iedereen'! Belangrijkste partner is Kind en Gezin. Via de consultatiebureaus worden bijna alle baby’s en hun ouders bereikt. Op verschillende momenten, nog voor de kinderen naar school gaan, ontvangen ze een cadeaupakket met boekjes en informatie over voorlezen en de bibliotheek.

Kinderen van bij de geboorte laten kennismaken met boeken, liedjes, versjes en verhalen, heeft een positieve invloed op hun taalontwikkeling. Ze leren veel nieuwe woorden en zinnen, raken vertrouwd met taal en kunnen sneller lezen. Ze lezen ook graag en zijn vaker lid van een bibliotheek. Samen in een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en beluisteren zorgt bovendien voor een goede band tussen ouders en kinderen.

Maaseik is sinds 1 januari 2013 een boekbabygemeente! 

In Maaseik zijn momenteel volgende partners bij de organisatie betrokken: de bibliotheek, het consultatiebureau van Kind en Gezin in Neeroeteren (georganiseerd door Reddie Teddy), het consultatiebureau van Kind en Gezin in Maaseik (georganiseerd door Kind en Preventie), de stedelijke diensten kinderopvang, welzijn en maatschappelijke integratie en het provinciaal Steunpunt Onderwijs.

De ouders en hun baby’s zijn de hoofdrolspelers! 

Wanneer ouders met hun baby van 6 maanden naar een plaatselijk consultatiebureau van Kind en Gezin gaan, ontvangen ze daar een gratis babypakketje. Heeft het kindje de leeftijd van 15 maanden bereikt, dan kunnen de ouders een peuterpakketje gaan afhalen in de plaatselijke bibliotheek. Ze krijgen daarvoor een uitnodiging mee tijdens hun bezoek aan het consultatiebureau.

We zijn ondertussen drie maanden bezig en mogen best tevreden zijn over de respons, want 80 % van de baby’s die in aanmerking komen ontvingen tot nu toe een babypakketje. Op zondag 24 maart organiseerde het stadsbestuur een Babyborrel in het Cultureel Centrum Neeroeteren. Enkele aanwezige peuters genoten van een kort voorleesmoment en we vonden drie mama’s bereid om met hun boekbaby te poseren tijdens het officiële persmoment, waar schepen Gerard Ignoul een korte toelichting gaf.

‘Mama’s, profiteer van deze kans en laat je kind zo snel mogelijk de rijkdom van boeken ontdekken. Neem regelmatig een boek vast en kijk naar de prenten of lees eruit voor. Geniet samen van boeken, want leesplezier is belangrijk voor de taalontwikkeling van onze kinderen. Willen wij een taalvaardige gemeente zijn, dan moeten we deze kans grijpen. Ik wens jullie alle succes toe!’ 

 
Meer informatie over Boekbaby’s in Maaseik?
Dienst maatschappelijke integratie: katrien.desmedt@maaseik.be

 

Geen opmerkingen :