vrijdag 24 mei 2013

Ed Franck, Alice in Wonderland en .... Maaseik!


Op woensdag 15 mei maakte Ed Franck (1941) zijn opwachting in de bibliotheek van Maaseik. Sinds 1985 schreef deze auteur meer dan 70 boeken voor jonge lezers: verhalen voor kleuters, over het gewone leven van kinderen, poëzie voor jongeren, historische romans,…. Het is allemaal terug te vinden in zijn uitgebreide oeuvre, waar verschillende titels tussen zitten die ooit bekroond werden met belangrijke literaire prijzen.

De jongere generatie kent Ed Franck vooral dankzij zijn knappe hertalingen van klassiekers zoals Romeo en Julia, Robinson Crusoë en Oliver Twist. Ook Alice in Wonderland van de Britse auteur Lewis Carroll (1832-1898) hoort thuis in dit rijtje eigenzinnige bewerkingen. Onze leesclub heeft het boek net besproken, daarom besloten we de schrijver uit te nodigen om zelf te vertellen waarom deze en andere mijlpalen uit de (jeugd)literatuur volgens hem nood hadden aan een facelift en hoe hij daarbij tewerk gegaan is.

Ed Franck wilde het tijdens zijn uiteenzetting graag eerst over iets anders hebben. Als kind heeft hij namelijk een vijftal jaren in Maaseik gewoond en daarover had hij een aantal pittige anekdotes meegebracht, waarin o.a. hemelse orgelklanken, kwajongensstreken onder de korte rokjes van jonge meisjes en de ‘boekerij’ van een toenmalige jeugdbeweging een prominente rol speelden. En wie herinnert zich een kruisheer met een houten hand? We spreken hier over het einde van de jaren veertig… Uiteindelijk wilde de auteur met dit alles meegeven dat zijn passie voor boeken in Maaseik ontsproten is. Tussendoor las hij stukjes voor uit Zomer Zeventien (1990). In deze roman voor adolescenten wordt Maaseik nergens expliciet vernoemd, het gaat om een fictief verhaal over een jongetje dat Peter heet en naar Santiago de Compostella trekt, maar de schrijver heeft er heel wat ervaringen uit zijn eigen kindertijd in gestopt. Verrassend om dit allemaal te weten te komen! Zomer Zeventien is jammer genoeg niet meer aanwezig in onze bibliotheekcollectie. We moeten op zoek naar een tweedehandsexemplaar, al was het maar omdat dit boek niet mag ontbreken in onze afdeling  'Maaseiker documentatie'.

De avond stond in het teken van Alice in Wonderland, daarom gaf de auteur in het vervolg van zijn relaas aan waarom hij zich is gaan toeleggen op het bewerken van klassiekers. In de eerste plaats voelde hij het kriebelen omdat er talloze slechte adaptaties op de markt zijn, waarin men een loopje neemt met het oorspronkelijke verhaal. Daarnaast moeten we ons realiseren dat de meeste klassiekers uit de jeugdliteratuur eigenlijk niet voor kinderen geschreven werden. De grote uitdaging bestaat erin om al deze tijdloze verhalen leesbaar te maken voor een hedendaags (jeugdig) publiek met respect voor de tekst en sfeer van het oorspronkelijke boek. Alice in Wonderland was in dit kader één van de moeilijkste opdrachten, vermits er al een Franstalige uitgave bestond met dezelfde illustraties (van Rebecca Dautremer) en er aan de lay-out niet te tornen viel. Ed Franck heeft natuurlijk niet die Franse bewerking als uitgangspunt gebruikt, maar de oorspronkelijke Engelse tekst.

Blijft de vraag of Alice in Wonderland wel door kinderen gesmaakt kan worden? Zijn 11-jarige zoontje lust het verhaal niet, zelfs niet na papa's bewerking. Britse, absurde humor à la Monty Python  (jawel, die circuleerde al in de negentiende eeuw), complexe symbolen en toespelingen op de maatschappij, die vandaag hun relevantie verloren hebben, … Nee, voor kinderen is Alice in Wonderland geen vanzelfsprekende keuze.

We bedanken Ed Franck voor zijn onderhoudende lezing. Het publiek heeft vastgesteld dat hij niet alleen uitstekend schrijft, maar ook een rasverteller is!

Meer info over Ed Franck
Wikipedia
Leesplein
Villa Kakelbont

Meer info over Alice in Wonderland
Wikipedia

Boeken van Ed Franck in onze bib
Zie overzicht 


Geen opmerkingen :