woensdag 5 juni 2013

Nieuwe boeken voor de basisscholen van Dorne, Opoeteren en Voorshoven


op de speelplaats van Dorne met de kinderen van het eerste leerjaar

Vandaag ontvingen de basisscholen van Dorne, Opoeteren en Voorshoven een aantal spiksplinternieuwe boeken voor hun schoolbibliotheek.

Toen de uitleenposten van Dorne, Voorshoven en Opoeteren enkele jaren geleden gesloten werden,  besliste het Stadsbestuur dat de plaatselijke basisscholen hiervan geen hinder mochten ondervinden. Bij de sluiting ontvingen zij daarom een groot deel van de jeugdcollecties van de gesloten bibliotheken.

Jeugdboeken verouderen echter snel. Om de collecties up-to-date te houden, voorziet de bib van Maaseik om de twee jaar een speciaal budget om nieuwe collecties aan te kopen voor deze scholen. Eind 2012 werd voor elke school een 120-tal nieuwe boeken aangeschaft en uitleenklaar gemaakt door het bibpersoneel. Vandaag mocht schepen Myriam Giebens deze mooie boeken overhandigen, samen met Sabine en Christiane, twee medewerkers die instaan voor de goede werking van onze jeugdafdelingen. De directies, leerkrachten en vooral de kinderen reageerden zeer enthousiast op de nieuwe collecties. Op de bijgevoegde foto's zie je een aantal leerlingen van elke school. Meer foto’s kan je hier bekijken.

De kinderen van het tweede leerjaar snuisteren in de nieuwe boeken voor hun schoolbibliotheek (Opoeteren)

op de speelplaats van Voorshoven met de kinderen van het vierde leerjaar

Geen opmerkingen :