woensdag 4 september 2013

Schrijver van de maand: Geert Mak


Terug naar school? Tijd om weer wat bij te leren, en hoe! Wij prijzen u deze maand Geert Mak aan, de meest leesbare leraar geschiedenis die u ooit zal vinden. Al doet het de man misschien wat onrecht aan hem in dat vakje van onderwijzer te dringen. Mak is journalist met een diploma staatsrecht die uitblinkt als observator, als analist en - gelukkig voor ons - als schrijver.

Geert Mak werd geboren op 4 december 1946 en groeide op in het naoorlogse Friesland, dat hij tijdens zijn leven drastisch zag veranderen. Over die veranderingen schreef hij in 1995 Hoe God verdween uit Jorwerd, de biografie van één specifiek Fries dorpje. Jorwerd is een boerendorp van dertien in een dozijn, tot de buitenwereld plots binnendringt en een nieuwe manier van leven over de gemeenschap uitstort. Mak verzamelt waargebeurde verhalen en becommentarieert ze, zodat het onzichtbare proces van transitie toch tastbaar en begrijpelijk wordt gemaakt.


Met deze hele menselijke kijk op de geschiedenis zette Mak de toon voor zijn verdere boeken, vooral zijn documentaire meesterwerken. De eeuw van mijn vader (1999) bijvoorbeeld. Hierin verbindt hij het leven van zijn vader, een dominee en een krijgsgevangene in Nederlands-Indië, met een welonderbouwd overzicht van de Nederlandse geschiedenis. Micro- en macroniveau zijn hier zo perfect met elkaar verweven dat ze het geheel groter maken dan de som van de delen.

In 2004 verscheen dan In Europa, het verslag van een diepgravende reis doorheen ons in alle opzichten toch oh zo rijke continent. Berlijn, Wenen, Lissabon, Duinkerken, Odessa, ... Hij luistert er naar de huidige bewoners van de verschillende streken en verbindt hun verhalen met de grote historische gebeurtenissen die er vroeger plaatsvonden. Het boek is een tour de force van inzicht, en als dusdanig eigenlijk verplicht leesvoer voor iedere Europeaan. Niet voor niets werd het in 14 talen vertaald en bejubeld. In 2007 volgde bovendien de gelijknamige en al even onmisbare tv-reeks op basis van het boek.

Het meest recente boek van Geert Mak is de Amerikaanse tegenhanger van In Europa, genaamd Reizen zonder John (2012). In het spoor van de grote John Steinbeck, die in 1960 (zogezegd?) samen met zijn hond Charley door zijn vaderland ging roadtrippen, trok Mak door de Verenigde Staten. Reizen zonder John is een klassiek reisverslag, maar ook een commentaar op Steinbecks boek. En zo is het finaal vooral een fantastische doorgronding van de Amerikaanse cultuur en haar wortels.

Het ideale leesvoer om de overgang van een heerlijke zomervakantie naar een interessant nieuw schooljaar te maken. U vindt de boeken en de dvd's van Geert Mak nog de hele maand september in onze themastand tussen de romans.

Alles van Geert Mak in onze collectie
Geert Mak op Wikipedia
De website van Geert Mak
Geert Mak's In Europa integraal online te bekijken!

Geert Mak stelt Reizen zonder John voor in de Vooruit in Gent (interview door Annelies Beck):Geen opmerkingen :