dinsdag 4 februari 2014

Onthaalouders maken kennis met 'boekbaby’s' in de bibliotheek van Maaseik
Maandag 27 januari 2014 van 19.30 tot 22.00 uur Organisatie: Landelijke Kinderopvang Maaseik-Kinrooi, bibliotheek Maaseik, bibliotheek Kinrooi, Opvoedingswinkel Maasland, Provinciaal steunpunt onderwijs en stedelijke dienst maatschappelijke integratie Verloop van de avond 

19.30 uur: Riet Weltens van Landelijke Kinderopvang heet iedereen welkom en overloopt het programma. Ze geeft vervolgens het woord aan Hilde Vandormael van het Provinciaal steunpunt onderwijs. 
 

Hilde geeft een onderhoudende en boeiende toelichting bij het project boekbaby’s en de rol die Stichting Lezen, de provincie, de gemeenten en de consultatiebureaus van Kind & Gezin hierin spelen. Ze laat de aanwezigen ook zien welke boekjes er in een baby- en een peuterpakket zitten.
  

Hilde staat daarna stil bij het belang van voorlezen aan baby’s en peuters en de invloed hiervan op hun taalontwikkeling en leesplezier op latere leeftijd. Ze geeft enkele tips en trucs mee die zowel voor de onthaalouders als voor de ouders van de onthaalkindjes zelf interessant zijn, bv. een gezellige leeshoek op kindermaat inrichten, een tafeltent maken, liedjes zingen, verhalen vertellen en voorlezen in het Nederlands én in de eigen taal als de ouders anderstalig zijn,… Tenslotte benadrukt Hilde de rol die onthaalouders kunnen spelen als ambassadeurs van het project 'boekbaby’s'. Ze rondt haar toelichting af met een filmpje over de ervaringen van enkele 'boekbabyouders', vrijwilligers van een consultatiebureau en medewerkers van een bibliotheek. Het filmpje geeft de aanwezigen tevens een beeld van hoe het verdelen van de baby- en peuterpakketjes in zijn werk gaat. 

20.30 – 21.00 uur: de pauze biedt de onthaalouders (er waren een 60-tal deelnemers aanwezig) de gelegenheid om even gezellig bij te praten. Geïnteresseerden kunnen het laatste kwartier onder deskundige begeleiding van bibmedewerksters Christiane (Maaseik) en Katrijn (Kinrooi) een bezoek brengen aan de verschillende afdelingen van de bib. 21.00 tot 22.00 uur: tijd voor de workshops! De onthaalouders maken kennis met 3 projecten die op één of andere manier aandacht hebben voor taalontwikkeling en taalstimulering. Ze worden in 3 groepen verdeeld die telkens na 20 minuten doorschuiven naar een volgende workshop. De begeleiders van de workshops schenken tijdens hun toelichting extra aandacht aan taalstimulering en –ontwikkeling bij anderstalige kindjes. Onthaalouders komen immers steeds vaker in contact met anderstalige gezinnen. Ze stuiten daarbij soms op taalproblemen maar hebben ook vragen over hoe ze met “taal” moeten omgaan wanneer ze kindjes met een andere moedertaal opvangen. 

Workshop 1: 'Spelen met Taal' 
Lotte speelt met de groepen 'het opvoedingsspel' dat voor de gelegenheid is toegespitst op het belang van taal en communicatie. 


Workshop 2: 'Taalstimulering voor anderstalige kleuters'
In de jeugdafdeling geeft Nadette uitleg bij het project “taalstimulering” waarmee momenteel een 20-tal anderstalige kleuters en kinderen van het eerste leerjaar wordt bereikt. De bijeenkomsten vinden om de 14 dagen plaats op zaterdagvoormiddag, in de jeugdafdeling van de bib. Eerst wordt er voorgelezen en met de kinderen nagepraat over het verhaal. Daarna is er ruimte voor tekenen, knutselen of een andere leuke activiteit. De begeleiding is in handen van vrijwilligers. Soms helpen ook stagiair(e)s mee. 


Workshop 3: 'Eerste stappen'
Femke onderhoudt de aanwezigen over het project 'Eerste stappen'. Ouders met kindjes van 0 tot 3 jaar ontmoeten elkaar wekelijks om ervaringen over opvoeding e.d. uit te wisselen. De bijeenkomsten vinden plaats in de bib. Terwijl de ouders met elkaar praten, spelen de kindjes in de gezellige kinderhoek. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijk moment voor ouders én kindjes. De sessies worden begeleid door medewerkers van Opvoedingswinkel Maasland. 


22.00 uur: de begeleiders van de workshops ronden hun verhaal af. Bij het naar huis gaan ontvangt elke onthaalouder een mapje met informatie over o.a. boekbaby’s, voorlezen, taalstimulering voor anderstaligen,… Ook de coördinatoren van Landelijke Kinderopvang delen nog wat informatie en formulieren uit en verrassen iedereen bovendien met een leuk kinderboekje. 

Verslag: Katrien (Dienst Maatschappelijke Integratie, e-mail: katrien.desmedt@maaseik.be)

Meer informatie over het project Boekbaby's in Maaseik

Geen opmerkingen :