woensdag 5 juli 2017

Auteurslezing Vliegveld Asch door Jan Lantmeeters

Dinsdag 19 september om 19.30 uur
Bib Maaseik
Een organisatie van vtbkultuur Maaseik i.s.m. bibliotheek Maaseik
In 1917 richten de Duitsers in As de ‘Fliegerschieβschule Asch’ op. Het vliegveld van Genk, dat voor de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd door luchtvaartpionier Léon de Brouckère, werd hiervoor uitgebreid. Voor de bouw werd het merendeel van het bouwmaterieel opgeëist van de steenkoolmijn van Waterschei die hierdoor verplicht was te sluiten. Het vliegveld en de schietschool bestonden uit grote vliegtuighangars, ateliers, werkplaatsen, schoolgebouwen, een werkplaats fotografie, keukens, huisvesting voor de soldaten, paardenstallen, koetshuizen & garages, wasgelegenheden en een luxueus casino (officiersmess). De ‘Fliegerschießschule Asch’ was een zeer modern opleidingscentrum. Met het daarbij horend schietveld, ‘Schieβplatz Asch’ van 9800 hectaren was het één van de grootste in Europa.
Belgische Militaire Vliegschool Asch (1919-1925)
Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog werd de ‘Fliegerschießschule Asch’ door het Belgisch leger omgebouwd tot vliegschool van het Belgisch Militair Vliegwezen. Meer dan 300 piloten leerden hier vliegen.
Door de geplande aanleg van het kanaal Luik Antwerpen (het huidige Albertkanaal) dat dwars door het vliegveld zou lopen (doch later op een andere plaats kwam) werd beslist om te verhuizen naar het West-Vlaamse Wevelgem.
Kinderkolonie
Enkel de officiersmess en drie bijgebouwen bleven behouden en deden tot 2003 dienst als kinderkolonie.  Vanaf 2015 is de vzw Arbeidskansen hier gevestigd.
De toegang is gratis, mits aanmelding bij:
VTBKultuur Maaseik: joskalders@skynet.be  of  maaseik@vtbkultuur.be  (T. 0498/334 777)
Bib Maaseik: karla.degreeve@maaseik.be   (T. 089/564 074)

Geen opmerkingen :