Dienstreglement

Lidmaatschap


Onder de 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis.
Vanaf 18 jaar betaal je € 5,00 contributie per jaar.


Je wordt ingeschreven na voorlegging van de identiteitskaart of een vervangend document. De bibliotheken van Maaseik zijn aangesloten op het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS). Dit betekent dat je na inschrijving een Provinciaal bibliotheekpasje ontvangt. Met dit pasje kan je gebruik maken van alle Limburgse bibliotheken die op het PBS zijn aangesloten.


Uitleenvoorwaarden


Het uitlenen van alle materialen is gratis.
De uitleentermijn is steeds 3 weken.


Maximum aantallen voor kinderen tot 12 jaar: 10 materialen uit de jeugdafdeling
Maximum aantallen voor adolescenten en volwassenen: 20 materialen


Boeteregelingen


€ 0.10 per dag per ontleend item


Provinciale Catalogus


Via de on-line catalogus kan je uw lenersgegevens opvragen en materialen van onze bibliotheek verlengen of reserveren. Je kan de catalogus raadplegen via: http://maaseik.bibliotheek.be


Verlenging uitgeleende materialen


Verlengingen zijn gratis. Je kan verlengen via http://maaseik.bibliotheek.be, via de telefoon (089 564 074) of ter plaatse. Je kan een werk maximum 2 X verlengen. Het is niet mogelijk materialen te verlengen indien ze door een andere lener gereserveerd werden.

Reservaties


Een reservatie kost € 0.75 - Sinds 1 september 2017 kan je ook materialen reserveren die niet uitgeleend zijn!


Het volledige Provinciaal Gebruikersreglement en de lokale toevoegingen voor Maaseik kan je hieronder downloaden in PDF-formaat.

Provinciaal Gebruikersreglement
Lokale addenda bij het Provinciaal Gebruikersreglement